Boligsalgsrapport

Hvorfor boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapport med verditakst bidrar til et langt tryggere boligsalg og eierskifte. Dette er helt fundamentalt i vår visjon – å trygge både selger og kjøper i salgsprosessen, med det formål å unngå konflikter i etterkant av et eierskiftet.

Norges TakseringsForbund anbefaler alle boligeiere å benytte seg av en boligsalgsrapport med verditakst ved salg av eiendom. De oppfordrer også alle takstmenn som har godkjent sertifikat for denne typen rapport, å tilby samt gi råd til selger om å benytte seg av en slik type rapport.

-En boligsalgsrapport gir trygghet til selger og kjøper og anbefales av Norges Takseringsforbund. 

Hulltaking av kjeller vegg for kontroll, fuktmåling  av utforet vegg. Etter monteres elektro blindlokk.