ENERGIMERKING

Hva er energimerking?

Energimerking av boliger kan sammenlignes med NAF og EU-kontroll. Jobben går ut på å måle og analysere hver enkelt bolig og gi den et energimerke etter en skala fra A som er best til G som er svakest. Karakteren er den samlede vurderingen av boligen og er basert på beregnet antall kilowatt-timer som trengs per kvadratmeter for normal bruk.

Alle boliger som skal selges eller leies ut og som er større enn 50 kvadratmeter skal være energimerket.