REKLAMASJONER

Reklamasjoner

Gjelder generelt alt av feil og mangler som har med bygninger å gjøre.