Priser Bolig og skadetakst pr 01.01.2022. Alle priser er eks mva.

Her finner du en oversikt over prisene på ulike takseringstjenester hos oss. Klikk på linkene under for å komme rett til den tjenesten du leter etter.

Tilstandsrapport(NS 3600:2018 og 3424:2012)

Leilighet

Kr. 9000,- eks mva

Enebolig, flermannsbolig eller halvpart tomannsbolig

Kr. 15.000,- eks mva

Stor enebolig >250m2

Kr. 17.000,- eks mva

Fritidsbolig

Kr. 11.000,- eks mva

Tillegg pr ekstra boenhet, garasje, anneks, uthus, naust og lignende.

Kr. 1000,- eks mva

Hulltaking ifm tilstandsrapport inklusive

Kr. 0,- eks mva

Verditakst

Leilighet

Kr. 7000,- eks mva

Enebolig, rekkehus eller halvpart tomannsbolig

Kr. 7000,- eks mva

Stor enebolig >200m2

Kr. 8500,- eks mva

Fritidsbolig

Kr. 7000,- eks mva

Tillegg pr ekstra boenhet, garasje, anneks, uthus, naust og lignende.

Kr. 1000,- eks mva

Reklamasjon / skadetakst

Pris ihht timesats medgått tid

Kr. 1250,- eks mva

Byggelånsoppfølgning

Inntil 5 befaringer

Kr. 16.000,- eks mva

Andre tjenester

Forhåndstakst fra.

Kr. 5000,- eks mva

Tilleggspriser

Bilder

Kr. 10,- eks mva

Transport pr km

Kr. 7,- eks mva

For tjenester utenom prisliste er timepris

Kr. 1250,- eks mva

Tillegg for eneboliger over 350m2

Kr. 2500,- eks mva

Drone er inkludert i alle oppdrag.

Kostnader ved innhenting av manglende dokumentasjon eks, meglerpakke, målebrev, situasjonskart og lignende fra en betalingstjeneste kommer som tillegg faktiske kostnader.